Roczne archiwa: R


Ostatnich dniach instalacja WinRara było blokowane przez Microsoft przez problem z MICROSOFT AUTHENTICODE CODE SIGNING CERTIFICATE.Deweloperzy postarali się jak najszybciej to naprawić to. WinRar 5.91 został zaktualizowany i przypisano wszystkim wersjom językowym nowy certyfikat. Już nie powinno być problemów z instalacją programu. Najnowszą wersję możecie pobrać tu: https://www.win-rar.com/download.html?&L=0lub tu:https://www.rarlab.com/download.htm

Aktualizacja do WinRar 5.91


Co nowego przynosi najnowsza wersja ? Komunikaty okna dialogowego są wyśrodkowane w oknie WinRara podobnie tak jak było w WinRar 5.80 Podczas edycji zarchiwizowanego pliku za pomocą zewnętrznego oprogramowania, są podejmowane dodatkowe środki w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa ingerencji w edytor i otwarte pliki tymczasowe, które edytor może nadal potrzebować. Pole […]

WinRar 5.91 Final released!


Najnowsza wersja bety WinRara 5.90 naprawia kilka błędów: W poprzedniej wersji beta komenda „info” nie działało poprawnie dla pojedynczego wybranego pliku lub folderu poza archiwum. Stosunek kompresji archiwów RAR4 był delikatnie niższy w porównaniu do tego z WinRar 5.80. Przywrócono ten stosunek do poziomu 5.80. Nieanglojęzyczne nazwy plików w archiwach […]

WinRar 5.90 Beta 3 – kolejne poprawki ku lepszej jakości!W najnowszej wersji WinRara 5.90 Beta 2 wprowadzono kilka małych acz ważnych zmian: Dodano obsługę ekstrakcji archiwów GZIP z opcjonalnym polem sumy kontrolnej nagłówka Gdy została nieistniejąca ścieżka ustawiona jako folder startowy w ustawieniach WinRar, poprzednia wersja wyświetlała pustą listę plików. Teraz w takiej sytuacji program wyświetla bieżący folder. Naprawiono […]

WinRar 5.90 Beta 2 – co nowego słychać ?


W najnowszej wersji WinRara 5.90 Beta 1 wprowadzono szereg usprawnień oraz naprawiono część błędów. Oto najważniejsze nowości: Przyspieszono kompresję RAR oraz wprowadzono lepsze metody kompresji. Zwiększono maksymalną liczbę używanych wątków z 32 do 64. Parametr „Multithreading” w „General” został zastąpiony polem „Threads” gdzie można ręcznie określić liczbę używanych wątków CPU. […]

WinRar 5.90 Beta 1 – co nowego?