WinRAR 5.60 final


Jakie zmiany przyniosła najnowsza wersja?

  1. Zaktualizowany design
  2. Ulepszona wydajność naprawy archiwów
  3. Możliwość wyboru wyłączenia/uśpienia/hibernacji komputera po zakończeniu operacji; także poprzez przełączniki linii komend
  4. Automatyczna próba wykrycia kodowania plików
  5. Przy podaniu błędnego hasła, program ponawia monit o hasło zamiast przerywać operację
  6. WinRAR rozpoznaje dodatkowe dane poprzedzające archiwa GZIP
  7. Ulepszone okno z informacjami dotyczącymi archiwum
  8. Po utworzeniu 500 archiwów GUI WinRARa pyta, czy kontynuować operację; ma to zapobiec tworzeniu tysięcy woluminów np. w wypadku podania złego rozmiaru woluminu
  9. Poprawki błędów