WinRar 5.90 Beta 2 – co nowego słychać ?


W najnowszej wersji WinRara 5.90 Beta 2 wprowadzono kilka małych acz ważnych zmian:

  • Dodano obsługę ekstrakcji archiwów GZIP z opcjonalnym polem sumy kontrolnej nagłówka
  • Gdy została nieistniejąca ścieżka ustawiona jako folder startowy w ustawieniach WinRar, poprzednia wersja wyświetlała pustą listę plików. Teraz w takiej sytuacji program wyświetla bieżący folder.
  • Naprawiono błąd: wersja Beta 1 mogła generować uszkodzone archiwa przy użyciu małych słowników kompresji 128KB – 1MB z kompresją delta lub samorozpakowującą oraz przy wielkości danych źródłowych przekraczających rozmiar słownika.