WinRar 5.90 Beta 3 – kolejne poprawki ku lepszej jakości!


Najnowsza wersja bety WinRara 5.90 naprawia kilka błędów:

  • W poprzedniej wersji beta komenda „info” nie działało poprawnie dla pojedynczego wybranego pliku lub folderu poza archiwum.
  • Stosunek kompresji archiwów RAR4 był delikatnie niższy w porównaniu do tego z WinRar 5.80. Przywrócono ten stosunek do poziomu 5.80.
  • Nieanglojęzyczne nazwy plików w archiwach ZIP utworzonych przez zintegrowane narzędzie ZIP systemu Windows XP mogły być uszkodzone podczas modyfikacji przez WinRar.