Wersja 6.10 WinRAR dostępna!


Wsparcie dla Windows 11

WinRAR obsługuje już menu kontekstowe Windows 11. Od tego momentu aplikacja może dodać tylko jedno polecenie lub podmenu najwyższego poziomu do menu kontekstowego Eksploratora.

Jeśli opcja kaskadowych menu kontekstowych jest aktywna w oknie dialogowym ustawień integracji, ta pojedyncza pozycja jest podmenu przechowującym wszystkie niezbędne polecenia WinRAR. W przeciwnym razie dostępne jest tylko jedno polecenie rozpakowywania archiwów i jedno polecenie archiwizacji dla zwykłych plików. Użytkownik może wybrać te polecenia za pomocą przycisku pozycji menu w oknie dialogowym integracji programu WinRAR.

Opcja starszych menu kontekstowych w oknie dialogowym ustawień może być używana w systemie Windows 11, jeśli brakuje poleceń WinRAR w opcji pokazania więcej opcji lub w menu kontekstowych menedżerów plików innych firm. Jeśli polecenia WinRAR są już tam obecne, zaleca się wyłączenie opcji wykorzystania starszych menu, aby zapobiec ich duplikowaniu. Ta opcja jest dostępna tylko w systemie Windows 11, a nie w starszych wersjach systemu Windows. Ponadto zdecydowano się pominąć wsparcie dla Windows XP. Minimalnym wymaganym systemem operacyjnym dla WinRAR 6.10 jest już Windows Vista.

Ogólne poprawy i usprawnienia

WinRAR obsługuje, zgodnie z projektem, szeroką gamę skompresowanych formatów. Teraz dostępna jest również dekompresja zawartość archiwów .zst i .zipx za pomocą Zstandard.

Została wyodrębniona opcja umożliwiająca ustawienia konkretnych akcji po zakończeniu kompresji/dekompresji. Teraz zawiera możliwość wybrania zamknięcia okna po archiwizacji.

W trybie wiersza poleceń dodano kilka przełączników aby poprawić użyteczność. Jest to między innymi nowy przełącznik -mes, który pomija zaszyfrowane pliki podczas rozpakowywania lub testowania. Zastępuje to poprzedni przełącznik -p-.

Poprzednie wersje WinRAR nie mogły używać rekordu odzyskiwania do naprawy uszkodzonych archiwów, jeśli rozmiar rekordu odzyskiwania przekracza 99%, a liczba woluminów odzyskiwania była równa lub większa niż liczba woluminów RAR. Teraz maksymalny rozmiar rekordów odzyskiwania RAR5 został zwiększony do 1000% rozmiaru chronionych danych. W związku z tym maksymalna liczba woluminów odzyskiwania RAR5 może być 10 razy większa niż chronionych woluminów RAR.

Dzięki WinRAR użytkownik może tworzyć samorozpakowujące się archiwa (archiwa SFX), gdy nie jest pewien, czy odbiorca ma odpowiedni program do przeglądania pliku. Ponieważ system Windows obsługuje tylko takie pliki wykonywalne do 4 GB, podczas procesu kompresji pojawia się komunikat o błędzie, natychmiast po przekroczeniu tego progu. Wcześniej ten komunikat o błędzie był zgłaszany dopiero po zakończeniu kompresji.

Ponadto zostały naprawione błędy z poprzedniej wersji!