WinRAR 5.0 beta 5


Przedstawiamy najnowsze poprawki:…

  1. W poprzednich wersjach beta nie było możliwości wypakowywania archiwów RAR zawierających razem pliki zaszyfrowane i niezaszyfrowane. Archiwa z plikami wyłącznie zaszyfrowanymi lub wyłącznie niezaszyfrowanymi były wypakowywane poprawnie.
  2. Domyślnie pliki log wygenerowane przez RAR 5.0 z użyciem przełącznika -ilog używają kodowania UTF-16 little endian. Teraz można zmienić kodowanie pliku log za pomocą przełącznika -scg. Na przykład przełącznik -scag zmienia kodowanie na ANSI.