Roczne archiwa: R


Nowa wersja przyniosła kilka istotnych poprawek. Między innymi: Algorytm kompresji RAR został zoptymalizowany dla większej wydajności na systemach wieloprocesorowych i, w mniejszym stopniu, – także jednoprocesorowych, Dopracowano algorytm rozpakowywania formatu RAR, Znacznie poprawiono wydajność kompresji i dekompresji formatu ZIP zarówno na systemach wielo-, jak i jednoprocesorowych, Funkcję tworzenia woluminów naprawczych […]

Usprawnienia w wersji 4.20 WinRara