Usprawnienia w wersji 4.20 WinRara


Nowa wersja przyniosła kilka istotnych poprawek. Między innymi:

  • Algorytm kompresji RAR został zoptymalizowany dla większej wydajności na systemach wieloprocesorowych i, w mniejszym stopniu, – także jednoprocesorowych,
  • Dopracowano algorytm rozpakowywania formatu RAR,
  • Znacznie poprawiono wydajność kompresji i dekompresji formatu ZIP zarówno na systemach wielo-, jak i jednoprocesorowych,
  • Funkcję tworzenia woluminów naprawczych również wyposażono w obsługę wielu procesorów, jednak znaczący wzrost wydajności można odczuć dopiero podczas pracy z dyskiem SSD,
  • Funkcja wyszukiwania została uzupełniona o obsługę archiwów .7z