Nowa wersja beta – WinRAR 5.00 beta 2


Producent WinRARa ogłosił nową wersję programu oznaczoną numerem 5.0 beta 2.

Nowością w niej jest format RAR 5.0, w którym:

– Zwiększono maksymalny rozmiar słownika kompresji do 1GB dla 64-bitowej wersji programu (wersja 32-bitowa potrafi używać słownika do 256 MB do kompresji), obydwie natomiast rozpakowują archiwa ze słownikiem jednogigabajtowym.

– Domyślny rozmiar słownika dla RAR 5.0 to 32 MB, co zwykle skutkuje wyższym współczynnikiem kompresji i szybkością niższą niż dla 4 MB w RAR 4.x. Możesz użyć opcji „Rozmiar słownika” w oknie archiwizacji lub przełącznika -md by zmienić tę wartość.

– Składnia przełącznika -md została dostosowana do obsługi większych słowników. Użyj modyfikatorów 'k’ i 'm’ i 'g’ aby podać rozmiar w kilo, mega lub gigabajtach, na przykład „-md64m” dla 64 megabajtów. Domyślna jednostka przy braku modyfikatorów to megabajt, tak więc „-md64m” jest traktowane tak samo, jak „-md64”.

– Format RAR 5.0 zawiera algorytmy kompresji plików wykonywalnych IA-32 oraz kompresji delta, natomiast nie zawiera algorytmów Itanium kompresji tekstu, audio ani obrazu, ponieważ z pojawieniem się nowego sprzętu i typów danych stały się nieefektywne.

– Dekompresja RAR 5.0 potrafi używać kilku rdzeni CPU. Choć nie w takim samym stopniu, co w przypadku kompresji, przyspiesza to prędkość rozpakowywania dużych plików z trudnokompresowalnymi danymi lub przy sumach kontrolnych BLAKE2.

Najnowszą wersję próbną WinRARa ściągnąć można tutaj.