WinRAR 5.20 – Co nowego


1. Gdy Kontrola Konta Użytkownika Windows (UAC) nie pozwoli poleceniom pakowania lub wypakowania utworzyć plików w folderach chronionych przez system, WinRAR podejmuje próbę uruchomienia nowej instancji programu z uprawnieniami administratora celem ukończenia operacji. Wymagane jest potwierdzenie podniesienia uprawnień WinRARa poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk w komunikacie „Kontrola konta użytkownika”.

2. Można przeciągnąć pliki w Eksploratorze używając prawego przycisku myszy, upuścić je w wybranym folderze i wybrać z menu kontekstowego utworzenie archiwum zawierającego te pliki.

3. Możliwe jest używanie pliku WinRAR.ini zamiast rejestru do zapisu ustawień WinRARa. Takie zachowanie najlepiej sprawdza się w zastosowaniu programu jako wersji przenośnej (portable), umieszczonej na kluczu USB i uruchamianej na różnych komputerach.

4. Dodano rozpakowywanie archiwów ZIP i ZIPX używających algorytmu kompresji XZ.

5. Dla formatów archiwów obsługiwanych przez WinRARa dostępna jest komenda „Otwórz przy pomocy WinRARa”. Można wyłączyć ją, używając opcji „Otwórz za pomocą WinRARa (dla zwykłych archiwów)” w oknie dialogowym: Opcje->Ustawienia->Integracja->Wybierz ikony.

6. Ikona WinRARa w menu kontekstowym Windows jest poprawnie skalowana w trybach wysokiej rozdzielczości.

7. Monit o potwierdzenie nadpisania w tekstowej wersji RARa wyświetla rozmiar i czas modyfikacji nowych i istniejących plików.

8. Ostrzeżenie pojawia się przy rozpoczęciu wypakowywania pliku o rozmiarze >=4GB z archiwum ZIP lub RAR na partycję FAT32, pozwalając użytkownikowi na anulowanie operacji. System FAT32 nie obsługuje tak dużych pojedynczych plików. Ostrzeżenie pokazywanie jest również przy rozpoczęciu archiwizowania plików bez kompresji gdy szacowany rozmiar archiwum sięga lub przekracza 4GB.

9. Przycisk „Zaznacz wszystkie” w oknie Ustawienia->Integracja zmieniono na „Przełącz wszystkie”. Odznacza teraz formaty archiwów, które wcześniej były zaznaczone.

10. Opcja ekstrakcji „Usuń archiwum” poprawnie usuwa wszystkie woluminy .zip i .7z. Wcześniej dla tych formatów usuwała tylko pierwszy wolumin.