WinRAR 5.21 beta 2


Nowości:

1. Teraz WinRAR domyślnie pomija odnośniki symboliczne ze ścieżkami bezwzględnymi do pliku docelowego. Odnośniki takie, wskazując na obiekt poza folderem docelowym wypakowywania, mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa. Można włączyć tworzenie takich odnośników opcją na stronie „Zaawansowane” w oknie ekstrakcji, ale zalecane jest to tylko wtedy, gdy jesteśmy pewni, że zawartość archiwum jest nieszkodliwa.

Naprawione problemy:

a) Jeśli kilka plików z różnych folderów było zaznaczonych i wypakowywanych przy użyciu trybu „Płaskiego widoku folderów” z włączoną opcją ekstrakcji „Wypakuj pełne ścieżki”, WinRAR mógł nieoczekiwanie skrócić niektóre ścieżki. Nie działo się to, gdy zaznaczona była pełna zawartość listy plików lub tylko zawartość pojedynczego pliku.