WinRAR 5.40 beta 2


Pojawił się WinRAR 5.40 beta 2. Oto, co w nim nowego:

  1. Przełącznik -scul może być użyty do przetwarzania list zakodowanych w formacie big endian UTF-16, pod warunkiem, że mają one poprawny znacznik kolejności bajtów. Wcześniej przełącznik ten obsługiwał wyłącznie listy w formacie little endian.,
  2. 5.40 beta 1 nie działała na procesorach bez zestawu instrukcji SSE2,
  3. Mogło zająć przesadnie wiele czasu anulowanie komendy „Napraw” w przypadku niektórych uszkodzonych archiwów,
  4. Jeśli użyta była opcja „Generuj nazwę archiwum z użyciem maski” i archiwum zostało stworzone w folderze chronionym przez system i wymagającym do dostępu podniesienia uprawnień, maska była dodawana do nazwy archiwum dwukrotnie.

Więcej o ostatnich zmianach w programie: http://www.rarlab.com/rarnew.htm

WinRAR_logo