WinRAR 5.21 wersja finalna – co nowego


1. Opcje grupy „Menu kontekstowe przeciągnij i upuść” w oknie „Ustawienia/Integracja/Elementy menu kontekstowego” pozwalają wyłączyć polecenia archiwizacji i ekstrakcji w menu kontekstowym WinRARa wyświetlanym po przeciągnięciu i upuszczeniu plików prawym przyciskiem myszy.

2. Jeżeli plik winrar.ini jest obecny w tym samym folderze, co instalator WinRARa, zostanie on skopiowany do folderu programu WinRAR po ukończeniu instalacji.

3. Poprzednie wersje tworzyły czasem woluminy RAR5 o rozmiarze nieco mniejszym, niż wskazany. Taka sytuacja jest teraz mniej prawdopodobna; w większości przypadków rozmiar woluminu jest równy wybranemu przez użytkownika.

4. Teraz WinRAR domyślnie pomija odnośniki symboliczne z bezwzględnymi ścieżkami docelowymi podczas wypakowywania. Możesz włączyć tworzenie takich linków opcją „Zezwól na bezwzględne ścieżki docelowe w odnośnikach symbolicznych” na stronie „Zaawansowane” w oknie okstrakcji lub za pomocą przełącznika linii komend -ola.

Odnośniki takie, wskazujące na foldery poza docelowym katalogiem ekstrakcji mogą zagrażać bezpieczeństwu. Włączaj ich wypakowywanie tylko wtedy, gdy masz pewność, że zawartość archiwum jest bezpieczna (na przykład stanowi twój osobisty backup).

5. Naprawione błędy:

a) WinRAR wyświetlał zbędny monit Kotroli Konta Użytkownika (UAC) w trakcie uruchamiania pliku wykonywalnego z archiwum umieszczonego w folderze chronionym przez UAC. Skoro nic nie jest wypakowywane do katalogu zawierającego archiwum, to w tym przypadku monit UAC jest niepotrzebny.

b) WinRAR potrafił nadpisywać pliki z atrybutem „tylko do odczytu” wyłącznie w przypadku wypakowywania z archiwów RAR i ZIP. Teraz zostało to również zaimplementowane dla pozostałych obsługiwanych przez WinRARa formatów archiwów.

c) „Czas operacji” i „Pozostały czas” były wyświetlanie niepoprawnie podczas operacji konwersji wielu archiwów z włączoną opcją „Dodaj dane naprawcze”.

Zapraszamy do pobrania w pełni funkcjonalnej 30-dniowej wersji WinRARa z naszego działu Download.