WinRAR 5.60 beta 1


Zmiany, które wprowadza najnowsza wersja próbna:

1. Zaktualizowany interfejs graficzny programu; poprzednia wersja ikon programu dostępna jest pod tym linkiem.

2. Ulepszona została wydajność polecenia „Napraw” – potrafi teraz wykrywać usunięcia i włączenia bez ograniczeń rozmiaru.

3. Polecenie wyłączenia PC po zakończeniu operacji zostało zastąpione rozwijaną listą, gdzie dostępne są wyłączenie komputera, jego hibernacja lub uśpienie po zakończeniu operacji.

4. Używając wiersza poleceń można korzystać z przełączników -ioff lub -ioff1 aby wyłączyć komputer po zakończeniu operacji, -ioff2 aby go zahibernować, oraz -ioff3 aby go uśpić.

5. Jeżeli nie zostało podane kodowanie pliku komentarza określonego przez parametr -z (brak przełącznika -sc), RAR podejmuje próby wykrycia kodowania UTF-8, UTF-16LE oraz UTF-16BE.

6. WinRAR automatycznie podejmuje próbę wykrycia kodowania ANSI, OEM lub UTF-8 komentarzy archiwów ZIP.

7. Domyślne menu kontekstowe w Windows Explorerze przy zaznaczeniu jednego archiwum zawiera tylko polecenia wypakowywania. Może to być zmienione poprzez określenie odpowiednich masek oddzielonych spacjami w polu „Zawsze wyświetlaj opcje archiwizacji dla” w menu Ustawienia/Integracja/Menu kontekstowe. Dla wszystkich poleceń pakowania i wypakowywania można wpisać „*”.

8. Przy wpisaniu niepoprawnego hasła przy wypakowywaniu zabezpieczonego pliku zip, WinRAR ponawia monit o hasło zamiast przerywać wypakowywanie.

9. Jeżeli wpisane zostało niepoprawne hasło przy wypakowywaniu archiwum z zaszyfrowanymi nazwami plików, WinRAR proponuje wpisanie innego hasła zamiast przerywać operację. Poprzednie wersje programu robiły tak tylko w wypadku zaszyfrowanych samych danych plików, ale przerywały operację przy zaszyfrowanych nazwach plików.

10. WinRAR rozpoznaje pliki GZIP z dodatkowymi danymi poprzedzającymi faktyczne archiwum GZIP, jak na przykład pliki firmware’u .scexe.

11. W polu „Pliki do dodania” przy archiwizacji może zostać użyty parametr @filelist. W tym wypadku WinRAR spróbuje odczytać listę plików z pliku 'filelist’, który powinien być zapisany czystym tekstem, jeden plik na linię.

12. Okno informacji:

a) wykres proporcji kompresji został zaktualizowany.

b) „Nazwy i dane” są wyświetlane w polu „Szyfrowanie” dla archiwów z zaszyfrowanymi nazwami plików.

13. Wyświetlana jest pełna nazwa archiwum jeżeli kursor znajdzie się nad nazwą archiwum w oknie postępu operacji. Może to być szczególnie przydatne, gdy nazwa archiwum jest szczególnie długa i nie mieści się w polu.

14. Jeżeli przełącznik -ts1 jest używany z -u lub -f, porównanie czasów plików odbywa się z dokładnością do sekundy. Poprzednio w tym wypadku porównanie mogło dawać niepoprawne wyniki przez porównywanie czasów zapisanych w różnych precyzjach.

15. Polecenia aktualizacji i odświeżania (’u’ i 'f’ w trybie wiersza poleceń) od razu zakańczają działanie, jeżeli nie ma plików do aktualizacji.

16. Po utworzeniu poprzez interfejs graficzny 500 archiwów wyświetlany jest monit, czy użytkownik chce przerwać operację, czy ją kontynuować. Zostało to wprowadzone, aby zapobiec tworzeniu wielu tysięcy woluminów w wypadku złego określenia rozmiaru pojedynczego woluminu.

17. WinRAR wykorzystuje megabajty (zamiast bajtów) jako domyślną jednostkę rozmiaru w polu rozmiaru woluminu przy archiwizacji.

18. Polecenie naprawy wywołuje odpowiedni komunikat po naprawie archiwum RAR5 zawierającego uszkodzone dane naprawcze.