WinRAR 5.60 Beta 4


Dostępna jest kolejna, 4 już wersja testowa programu WinRAR 5.60! Jakie zmiany szykują programiści?

  • Naprawione wypakowywanie archiwów ZIP skompresowanych algorytmem PPMd;
  • Główne okno programu po uruchomieniu domyślnie otwiera katalog Pulpit, zamiast Mój Komputer;
  • Gdy zostało podane złe hasło do archiwum ZIP, poprzednia beta wyświetlała komunikat z błędem dla każdego pliku z osobna, nawet jeżeli zostało użyte polecenie „Ustaw domyślne hasło” lub przełącznik -p;
  • Opcja pakowania każdego pliku do oddzielnego archiwum pozostawia oryginalne rozszerzenie pliku w nazwie archiwum;
  • Poszerzone granice panelu drzewa i okna komentarzy aby było łatwiej zmieniać ich rozmiar.