WinRAR 5.71 już dostępny!


Jakie zmiany przyniosła nowa wersja?

  • Ulepszona wydajność polecenia konwersji archiwów na systemie Windows 10
  • Naprawione wycieki pamięci przy konwersji do formatu ZIP
  • Ulepszona obsługa uszkodzonych archiwów
  • Ulepszone wyszukiwanie plików w archiwach
  • Przy wciśnięciu klawiszy Crtl+C komenra RAR „l” jest anulowana prawie natychmiastowo
  • Poprawiona czytelność wiadomości diagnostycznych
  • Poprawiona obsługa plików wykonywalnych uruchamianych „z wnętrza” archiwów
  • Liczne poprawki oraz ulepszone działanie aplikacji