WinRAR 5.80 już dostępny do pobrania!


Najnowsza wersja WinRARa niesie ze sobą wiele usprawnień.

Rozbudowano narzędzie backupu udostępniając użytkownikowi dodatkowe ustawienia.

Polecenie „Find” zostało rozbudowane, nie trzeba ponownie podawać hasła przy przeglądaniu plików w obrębie danego archiwa. Ponadto wyszukiwanie bez rozróżnienia wielkości liter jest zauważalnie szybsze dla dużych archiwów.

Usprawniono tryb command-line pod względem szybkości działania a także użytkowania.

A także wiele innych ulepszeń poprawiające jakość działania.