WinRar 5.91 Final released!


Co nowego przynosi najnowsza wersja ?

 1. Komunikaty okna dialogowego są wyśrodkowane w oknie WinRara podobnie tak jak było w WinRar 5.80
 2. Podczas edycji zarchiwizowanego pliku za pomocą zewnętrznego oprogramowania, są podejmowane dodatkowe środki w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa ingerencji w edytor i otwarte pliki tymczasowe, które edytor może nadal potrzebować.
 3. Pole „Version to extract” we właściwościach archiwum otwartych z Eksploratora Windows zawiera dodatkowe informacje na temat algorytmów kompresji i szyfrowania ZIP, takich jak LZMA lub AES.
 4. Typy systemów operacyjnych hostów „MS DOS” i „Unix” są rozpoznawane i uwzględniane dla archiwów LZH w poleceniu „Informacje”
 5. Naprawione błędy:
  1. Puste nazwy plików były wyświetlane wewnątrz niektórych uniksowych archiwów LZH
  2. WinRAR nie mógł przetworzyć więcej niż 999 woluminów 7z w jednym zestawie
  3. Jeśli użytkownik anulował monit kontroli konta użytkownika po zmianie opcji „Integrate WinRAR into shell”, nowy stan tej opcji był wyświetlany w oknie dialogowym „Settings” mimo, że w rzeczywistości stan ten się nie zmienił.
  4. Rozmiar głównego okna może być za mały przy pierwszym uruchomieniu po pierwszej instalacji bez poprzedniej wersji WinRARa
  5. WinRAR mógł przestać odpowiedać po edycji zarchiwizowanego pliku w zewnętrznym programie w systemie Windows 10 w wersji 2004