WinRar 5.90 Beta 1 – co nowego?


W najnowszej wersji WinRara 5.90 Beta 1 wprowadzono szereg usprawnień oraz naprawiono część błędów. Oto najważniejsze nowości:

  • Przyspieszono kompresję RAR oraz wprowadzono lepsze metody kompresji.
  • Zwiększono maksymalną liczbę używanych wątków z 32 do 64.
  • Parametr „Multithreading” w „General” został zastąpiony polem „Threads” gdzie można ręcznie określić liczbę używanych wątków CPU.
  • Teraz wyświetlany jest zapakowany i rozpakowany rozmiar folderów podczas przeglądania archiwum.
  • Wydajność „Repair” dla archiwów RAR5 z odzyskiwaniem rekordów została ulepszona.
  • Nie jest już konieczne podawanie hasła przy naprawie archiwów metodą odzyskiwania rekordów z zaszyfrowanymi plikami.
  • Jeśli folder konwertowanych archiwów przy poleceniu „Convert archives” nie istnieje, WinRAR go utworzy.