Roczne archiwa: R


Ta wersja zawiera poprawy błędów: Polecenie wyodrębniania WinRAR i UnRAR.dll odwoływało się do wskaźnika nulli uległo awarii podczas przetwarzania nazwy archiwum o zerowej długościw metadanych archiwum przechowywanych z przełącznikiem -am. Zostało to zgłoszone przez Radosława Madeja z Check Point software. Polecenie ekstrakcji WinRAR i UnRAR.dll nadpisywało wyodrębniony plikz zawartością ::$DATA […]

Wersja 6.24