WinRAR 6.11


Najważniejsze zmiany:

 1. Dodano obsługę archiwów Gzip z dużymi komentarzami do archiwum. Przedtem w wypadku gdy rozmiar komentarza przekraczał 16 KB polecenie wyodrębniania archiwów .gz nie działało poprawnie.
 2. Komentarze archiwalne w archiwach .gz są wyświetlane w oknie komentarzy i będą
  rozpoznawane za pomocą polecenia „Pokaż informacje”. Jeśli są one za duże,
  zostaną wyświetlone częściowo.
 3. W trybie wiersza poleceń przełącznik -mes może być używany do ukrywania hasła i przerywania dodawania nowych plików do zaszyfrowanego archiwum.
 4. Nowe funkcje zapobiegną wydobywaniu niezabezpieczonych linków z danych archiwalnych.
 5. Kilka błędów, które pojawiły się podczas używania WinRAR w różnych środowiskach
  zostały naprawione, aby zapewnić wszystkim użytkownikom stabilną, wolną od błędów wersję. Przykładowo
  błędny czas zarchiwizowanego pliku mógł zostać wyświetlony w monicie nadpisania, gdy:
  wyodrębniano pliku z archiwum ZIP. Takie błędy występowały, jeśli archiwum zawierało
  wydłużony czas plików i został utworzony w innej strefie czasowej. Nie wpływało to na rzeczywisty
  czas pliku, który został prawidłowo ustawiony podczas wyodrębniania. Zostało to teraz poprawione w WinRAR 6.11.