WinRAR Wersja 6.10 beta 1


Witamy wersję 6.10 beta 1. Przynosi ona zmiany związane z m. in. Windowsem 11, czy możliwościami.

Zmiany wchodzące z najnowszą betą WinRAR:

  • Od teraz program może rozpakowywać zwartość archiwów .zst oraz .zipx przy użyciu algorytmu Zstandart,
  • Dodano obsługę menu kontekstowych Eksploratora Windows 11, w przypadku włączenia opcji „Kaskadowe menu kontekstowe„, pojedyncze polecenie jest również podmenu przechowującym polecenia,
  • Zakończono wsparcie dla Windows XP, Minimalny wymagany system, to od teraz Windows Visa,
  • Została dodana opcja „zamknij” do funkcji odpowiedzialnej za akacje po zakończeniu archiwizowania, zamyka ona okno WinRAR po zakończeniu,
  • Została dodana możliwość dodania akcji która ma zostać wykonana po zakończeniu ekstrakcji ( jak wyłączenie urządzenia, czy zamknięcie okna ),
  • Maksymalny rozmiar zapisu odzyskiwania RAR5 został zwiększony do 1000% rozmiaru chronionych danych,
  • Zostało dodane ostrzeżenie wyświetlające się gdy hasło przekraczało limit 127 znaków.