Wersja 6.24


Ta wersja zawiera poprawy błędów:

 • Polecenie wyodrębniania WinRAR i UnRAR.dll odwoływało się do wskaźnika null
  i uległo awarii podczas przetwarzania nazwy archiwum o zerowej długości
  w metadanych archiwum przechowywanych z przełącznikiem -am.

Zostało to zgłoszone przez Radosława Madeja z Check Point software.

 • Polecenie ekstrakcji WinRAR i UnRAR.dll nadpisywało wyodrębniony plik
  z zawartością ::$DATA NTFS alternatywnego strumienia danych,
  jeśli taki strumień był obecny w archiwum. W tym przypadku
  rozmiar rozpakowanych danych i suma kontrolna mogą być niezgodne z rozmiarem pliku
  i suma kontrolna wyświetlana na liście plików WinRAR. Nie miało to wpływu na
  nazwę i typ pliku, które były wyświetlane poprawnie.

Ata Hakcil zgłosiła ten błąd.