admin


Wsparcie dla Windows 11 WinRAR obsługuje już menu kontekstowe Windows 11. Od tego momentu aplikacja może dodać tylko jedno polecenie lub podmenu najwyższego poziomu do menu kontekstowego Eksploratora. Jeśli opcja kaskadowych menu kontekstowych jest aktywna w oknie dialogowym ustawień integracji, ta pojedyncza pozycja jest podmenu przechowującym wszystkie niezbędne polecenia WinRAR. […]

Wersja 6.10 WinRAR dostępna!


Witamy wersję 6.10 beta 1. Przynosi ona zmiany związane z m. in. Windowsem 11, czy możliwościami. Zmiany wchodzące z najnowszą betą WinRAR: Od teraz program może rozpakowywać zwartość archiwów .zst oraz .zipx przy użyciu algorytmu Zstandart, Dodano obsługę menu kontekstowych Eksploratora Windows 11, w przypadku włączenia opcji „Kaskadowe menu kontekstowe„, […]

WinRAR Wersja 6.10 beta 1


Oto najważniejsze zmiany, nowości jakie otrzymujemy razem z najnowszą wersją WinRAR 6.02: 1. Obecnie program używa protokołu https do wyświetlania powiadomień internetowych (zamiast wcześniej http). Ma to na celu poprawienie bezpieczeństwa w trakcie korzystania z programu. 2. Od teraz program razem z komunikatem o błędzie może wyświetlić razem z nim […]

Wersja 6.02 już dostępna!Najważniejsze zmiany związane z wprowadzeniem nowej wersji programu WinRAR, 6.02 beta 1: 1. W archiwum SFX, po wyświetleniu komunikatu błędu program wyświetla również szczegółowy powód jego powstania. 2. Naprawione błędy:                                  a) po szybkich zmianach […]

WinRAR 6.02 beta 1 released!


Skrót CTRL+A zaznacza cały tekst wewnątrz okna komentarza WinRara Naprawiono błędy: Polecenie „Convert archives” mogło niepoprawnie konwertować komentarze Unicode Pasek postępu kompresji mógł pokazywać niepoprawne wartości kiedy były otwarte dwa okna informacyjne z menu kontekstowego Explorer. Poprzednia wersja nienadpisywała symbolic links mimo kiedy użytkownik zażądał nadpisania.

WinRar 6.01 Beta 1


Ostatnich dniach instalacja WinRara było blokowane przez Microsoft przez problem z MICROSOFT AUTHENTICODE CODE SIGNING CERTIFICATE.Deweloperzy postarali się jak najszybciej to naprawić to. WinRar 5.91 został zaktualizowany i przypisano wszystkim wersjom językowym nowy certyfikat. Już nie powinno być problemów z instalacją programu. Najnowszą wersję możecie pobrać tu: https://www.win-rar.com/download.html?&L=0lub tu:https://www.rarlab.com/download.htm

Aktualizacja do WinRar 5.91Co nowego przynosi najnowsza wersja ? Komunikaty okna dialogowego są wyśrodkowane w oknie WinRara podobnie tak jak było w WinRar 5.80 Podczas edycji zarchiwizowanego pliku za pomocą zewnętrznego oprogramowania, są podejmowane dodatkowe środki w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa ingerencji w edytor i otwarte pliki tymczasowe, które edytor może nadal potrzebować. Pole […]

WinRar 5.91 Final released!


Najnowsza wersja bety WinRara 5.90 naprawia kilka błędów: W poprzedniej wersji beta komenda „info” nie działało poprawnie dla pojedynczego wybranego pliku lub folderu poza archiwum. Stosunek kompresji archiwów RAR4 był delikatnie niższy w porównaniu do tego z WinRar 5.80. Przywrócono ten stosunek do poziomu 5.80. Nieanglojęzyczne nazwy plików w archiwach […]

WinRar 5.90 Beta 3 – kolejne poprawki ku lepszej jakości!


W najnowszej wersji WinRara 5.90 Beta 2 wprowadzono kilka małych acz ważnych zmian: Dodano obsługę ekstrakcji archiwów GZIP z opcjonalnym polem sumy kontrolnej nagłówka Gdy została nieistniejąca ścieżka ustawiona jako folder startowy w ustawieniach WinRar, poprzednia wersja wyświetlała pustą listę plików. Teraz w takiej sytuacji program wyświetla bieżący folder. Naprawiono […]

WinRar 5.90 Beta 2 – co nowego słychać ?W najnowszej wersji WinRara 5.90 Beta 1 wprowadzono szereg usprawnień oraz naprawiono część błędów. Oto najważniejsze nowości: Przyspieszono kompresję RAR oraz wprowadzono lepsze metody kompresji. Zwiększono maksymalną liczbę używanych wątków z 32 do 64. Parametr „Multithreading” w „General” został zastąpiony polem „Threads” gdzie można ręcznie określić liczbę używanych wątków CPU. […]

WinRar 5.90 Beta 1 – co nowego?


Najnowsza wersja WinRARa niesie ze sobą wiele usprawnień. Rozbudowano narzędzie backupu udostępniając użytkownikowi dodatkowe ustawienia. Polecenie „Find” zostało rozbudowane, nie trzeba ponownie podawać hasła przy przeglądaniu plików w obrębie danego archiwa. Ponadto wyszukiwanie bez rozróżnienia wielkości liter jest zauważalnie szybsze dla dużych archiwów. Usprawniono tryb command-line pod względem szybkości działania […]

WinRAR 5.80 już dostępny do pobrania!


Jakie zmiany przyniosła nowa wersja? Ulepszona wydajność polecenia konwersji archiwów na systemie Windows 10 Naprawione wycieki pamięci przy konwersji do formatu ZIP Ulepszona obsługa uszkodzonych archiwów Ulepszone wyszukiwanie plików w archiwach Przy wciśnięciu klawiszy Crtl+C komenra RAR „l” jest anulowana prawie natychmiastowo Poprawiona czytelność wiadomości diagnostycznych Poprawiona obsługa plików wykonywalnych uruchamianych […]

WinRAR 5.71 już dostępny!