Dostępna jest wersja 5.50 final!


Nadeszła nowa wersja programu WinRAR: 5.50 final! Jakie przyniosła nowości w stosunku do wersji 5.40?

 

 1. WinRAR i RAR-cli domyślnie wykorzystują format archiwizacji RAR 5.0. Możesz go zmienić na kompatybilny z formatem RAR 4.x poprzez opcję „RAR4” w okienku archiwizacji, lub argument -ma4 linii komend.
  Jeżeli wolisz, aby domyślnym formatem był ten kompatybilny z RAR 4.x, możesz utworzyć nowy domyślny profil kompresji w zakładce kompresji w ustawieniach programu.
  Zmiana ta dotyczy wyłącznie nowych instalacji. Jeżeli odpowiednia wersja formatu została zapisana w profilu domyślnym we wcześniejszych wersjach programu, pozostaje ona niezmieniona.
 2. Wykorzystaj opcję ustawienia hasła głównego w menedżerze haseł, aby zaszyfrować zapisane hasła i zabezpieczyć je przed niepowołanym dostępem.
  Jeżeli zapisane hasła są chronione hasłem głównym, musisz je podać przy próbie dostępu do nich. Jeżeli podane hasło nie zgadza się z hasłem głównym, jest traktowane jako zwykłe hasło do operacji na archiwach.
  Po wpisaniu, główne hasło działa do momentu zamknięcia programu. Proces szyfrowania bazy haseł jest odwracalny poprzez wpisanie poprawnego hasła, a potem podanie pustego głównego hasła.
  Ta wersja programu WinRAR wykorzystuje nowy format przechowywania haseł, w związku z czym starsze wersje programu nie będą w stanie go odczytać. Nie ma to wpływu na formaty szyfrowania archiwów, które są kompatybilne z poprzednimi wersjami WinRAR. Dane menedżera haseł są konwertowane do nowego formatu wyłącznie wtedy, gdy zostaną zapisane, a nie od razu po instalacji nowej wersji programu.
 3. Domyślnie WinRAR wykorzystuje algorytm AES-256 w trybie CTR do szyfrowania archiwów ZIP. Jakkolwiek algorytm ten jest zdecydowanie bezpieczniejszy od tradycyjnego ZIP 2.0, może być niekompatybilny ze starszym oprogramowaniem do obsługi archiwów. Jeżeli potrzebna jest ta kompatybilność, można wybrać odpowiednią opcję w oknie wyboru hasła archiwum, lub argument -mezl w trybie linii komend.
 4. Nowa opcja przechowywania czasu modyfikacji w zakładce „Czas” okienka archiwizacji może być wykorzystana do wyłączenia przechowywania czasu modyfikacji pliku w archiwach RAR 5.x. Opcja „Czas modyfikacji wysokiej precyzji” została zastąpiona przez „Format czasu wysokiej precyzji”.
 5. Nowa opcja otwierania określonych typów plików jako archiwa pozwala na określenie działania przycisku enter lub podwójnego kliknięcia konkretnych typów plików na liście plików w programie WinRAR. Domyślne ustawienia to otwieranie samorozpakowujących się archiwów exe i wykonywać pozostałe typy archiwów. Niezależnie od tych opcji można zawsze wcisnąć kombinację Crtl+PgDn po zaznaczeniu archiwum, aby je otworzyć. Domyślne foldery dla archiwów i wypakowywanych plików zostały przeniesione z zakładki „Ustawienia/Kompresja” do „Ustawienia/Ścieżki”.
 6. Jeżeli komenda wyszukiwania została uruchomiona wewnątrz podfolderu w archiwum, narzędzie to będzie przeszukiwało archiwum wyłącznie w tym podfolderze.

Ponadto:
– dodano obsługę archiwów .lz;
– dodano obsługę rozszerzonych nagłówków PAX w archiwach TAR;
– możliwość wskazania w programie typów plików, które mają być otwierane jako archiwa;
– zwiększona precyzja czasu plików w archiwach RAR5: 100ns (1ns dla archiwów tworzonych przy pomocy RAR/Unix 5.0);
– przy wpisaniu niepoprawnego hasła przy otwieraniu archiwum program pyta ponownie o hasło.

Najnowsze wersje beta są dostępne do pobrania za darmo ze strony producenta.