WinRAR 5.70


Co nowego w tej wersji?

 • Według ostatnich raportów biblioteka UNACEV2.DLL obsługująca wypakowywanie archiwów ACE jest podatna na ataki. W związku z tym, że biblioteka ta nie była aktualizowana od roku 2005, oraz że nie jest dostępny jej kod źródłowy, zespół WinRARa podjął decyzję o wycofaniu wsparcia dla tego typu archiwów.
 • Przy wyborze plików do archiwizacji można korzystać z właściwości plików takich jak czas ostatniej modyfikacji, utworzenia, czy też ostatniego dostępu
 • Wspomniane powyżej opcje są także dostępne z poziomu linii komend: do przełączników -ta, -tb, -tn, -to można dodawać modyfikatory 'm’, 'c’, oraz 'a’. Można je także łączyć: -tamc20190215 obejmie pliki, które były zmodyfikowane i utworzone po 2019-02-15
 • Jeżeli te metadane są dostępne, okno programu WinRAR wyświetlające listę plików pokazuje także datę utworzenia oraz dostępu do danych plików
 •  Opcje pozwalające na tworzenie nazw archiwów z podwójnymi rozszerzeniami oraz tworzące archiwa w podfolderach modyfikują zachowanie funkcji umieszczającej każdy plik w oddzielnym archiwum
 • Nowy przełącznik -ad1 może zostać wykorzystany przy wypakowywaniu wielu archiwów rekursywnie, na przykład wykonując polecenie 'rar x -r -ad1 arc\*.rar’: tworzony jest oddzielny folder na każde archiwum, a w nim odpowiednie podfoldery
 • Opcja menu kontekstowego wypakowywania każdego archiwum do oddzielnego folderu, przy uruchamianiu z miejsc takich jak wyniki wyszukiwania, wypakowuje każde archiwum w jego własnym folderze nadrzędnym, a nie jak dotychczas, w folderze archiwum, które było kliknięte
 • Wprowadzono możliwość stosowania checkboxów do wyboru odpowiednich pozycji z listy plików
 • Możliwość wyświetlania dokładnego (w bajtach) rozmiaru plików. W przeciwnym wypadku dane są zaokrąglane (KB, MB, etc.)
 • Jeżeli jest uruchomionych kilka instancji WinRARa z przełącznikiem -ioff (wyłączanie komputera po zakończeniu przetwarzania) maszyna się wyłączy dopiero po zakończeniu ostatniego zadania
 • Wypakowywanie do folderu wywołane z menu kontekstowego potrafi obsłużyć wyjątek, gdzie folder docelowy już istnieje
 • Przy pakowaniu skrótu .lnk, do archiwum dodawany jest sam plik skrótu, a nie element docelowy
 •  Ulepszony algorytm usuwania plików po wypakowywaniu archiwów w wielu woluminach
 • Ulepszone wyświetlanie postępu wypakowywania archiwów 7z
 • Liczne ulepszenia i poprawki!