Archiwum dnia: 9 marca 2020


Najnowsza wersja bety WinRara 5.90 naprawia kilka błędów: W poprzedniej wersji beta komenda „info” nie działało poprawnie dla pojedynczego wybranego pliku lub folderu poza archiwum. Stosunek kompresji archiwów RAR4 był delikatnie niższy w porównaniu do tego z WinRar 5.80. Przywrócono ten stosunek do poziomu 5.80. Nieanglojęzyczne nazwy plików w archiwach […]

WinRar 5.90 Beta 3 – kolejne poprawki ku lepszej jakości!