Archiwum dnia: 26 stycznia 2022


Wsparcie dla Windows 11 WinRAR obsługuje już menu kontekstowe Windows 11. Od tego momentu aplikacja może dodać tylko jedno polecenie lub podmenu najwyższego poziomu do menu kontekstowego Eksploratora. Jeśli opcja kaskadowych menu kontekstowych jest aktywna w oknie dialogowym ustawień integracji, ta pojedyncza pozycja jest podmenu przechowującym wszystkie niezbędne polecenia WinRAR. […]

Wersja 6.10 WinRAR dostępna!