Archiwum dnia: 26 sierpnia 2022


Najważniejsze zmiany: Dodano obsługę archiwów Gzip z dużymi komentarzami do archiwum. Przedtem w wypadku gdy rozmiar komentarza przekraczał 16 KB polecenie wyodrębniania archiwów .gz nie działało poprawnie. Komentarze archiwalne w archiwach .gz są wyświetlane w oknie komentarzy i będąrozpoznawane za pomocą polecenia „Pokaż informacje”. Jeśli są one za duże,zostaną wyświetlone […]

WinRAR 6.11