Wersja 6.02 już dostępna!


Oto najważniejsze zmiany, nowości jakie otrzymujemy razem z najnowszą wersją WinRAR 6.02:

1. Obecnie program używa protokołu https do wyświetlania powiadomień internetowych (zamiast wcześniej http). Ma to na celu poprawienie bezpieczeństwa w trakcie korzystania z programu.

2. Od teraz program razem z komunikatem o błędzie może wyświetlić razem z nim szczegółowy raport o powodzie jego wystąpienia.

3. Teraz w czasie stosowania ibck -ri<priorytet> priorytet jest ustawiany na podany w poleceniu.

4. Ważniejsze poprawki błędów:

a) W wypadku otworzenia 2 okien z pomocą eksploratora, mógł wystąpić błąd w wyświetlaniu informacji o kompresji archiwum.