WinRAR 6.02 beta 1 released!


Najważniejsze zmiany związane z wprowadzeniem nowej wersji programu WinRAR, 6.02 beta 1:

1. W archiwum SFX, po wyświetleniu komunikatu błędu program wyświetla również szczegółowy powód jego powstania.

2. Naprawione błędy:

                                 a) po szybkich zmianach wielkości okna, jego zawartość mogła zostać         

                                     rozmieszczona nieprawidłowo.

                                 b) po próbie konwertowania archiwów zawierających zaszyfrowane pliki za pomocą

                                     komendy wydawany był błędny kamunikat o nieprawidłowym haśle.