Archiwum dnia: 10 marca 2021


Skrót CTRL+A zaznacza cały tekst wewnątrz okna komentarza WinRara Naprawiono błędy: Polecenie „Convert archives” mogło niepoprawnie konwertować komentarze Unicode Pasek postępu kompresji mógł pokazywać niepoprawne wartości kiedy były otwarte dwa okna informacyjne z menu kontekstowego Explorer. Poprzednia wersja nienadpisywała symbolic links mimo kiedy użytkownik zażądał nadpisania.

WinRar 6.01 Beta 1