WinRar 6.01 Beta 1


  1. Skrót CTRL+A zaznacza cały tekst wewnątrz okna komentarza WinRara
  2. Naprawiono błędy:
    • Polecenie „Convert archives” mogło niepoprawnie konwertować komentarze Unicode
    • Pasek postępu kompresji mógł pokazywać niepoprawne wartości kiedy były otwarte dwa okna informacyjne z menu kontekstowego Explorer.
    • Poprzednia wersja nienadpisywała symbolic links mimo kiedy użytkownik zażądał nadpisania.