Archiwum dnia: 21 maja 2021


Najważniejsze zmiany związane z wprowadzeniem nowej wersji programu WinRAR, 6.02 beta 1: 1. W archiwum SFX, po wyświetleniu komunikatu błędu program wyświetla również szczegółowy powód jego powstania. 2. Naprawione błędy:                                  a) po szybkich zmianach […]

WinRAR 6.02 beta 1 released!