admin


1. Gdy Kontrola Konta Użytkownika Windows (UAC) nie pozwoli poleceniom pakowania lub wypakowania utworzyć plików w folderach chronionych przez system, WinRAR podejmuje próbę uruchomienia nowej instancji programu z uprawnieniami administratora celem ukończenia operacji. Wymagane jest potwierdzenie podniesienia uprawnień WinRARa poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk w komunikacie „Kontrola konta użytkownika”. 2. […]

WinRAR 5.20 – Co nowego


Nadeszła osma beta WinRARa 5.00. Oto, co się w programie zmieniło: 1. WinRAR traktuje archiwa z rozszerzeniem .txz jak archiwa .tar.xz 2. W przypadku przerwania dekompresji archiwum 7-Zip program usuwa niekompletny plik. Poprzednie wersje tego nie robiły. Poprawiono: 1. Program przerywał aktualizację ciągłego archiwum jeśli zawierało sumę kontrolną BLAKE2 2. […]

WinRAR 5.00 beta 8

Nowa wersja przyniosła kilka istotnych poprawek. Między innymi: Algorytm kompresji RAR został zoptymalizowany dla większej wydajności na systemach wieloprocesorowych i, w mniejszym stopniu, – także jednoprocesorowych, Dopracowano algorytm rozpakowywania formatu RAR, Znacznie poprawiono wydajność kompresji i dekompresji formatu ZIP zarówno na systemach wielo-, jak i jednoprocesorowych, Funkcję tworzenia woluminów naprawczych […]

Usprawnienia w wersji 4.20 WinRara